top of page

ZAKŁADANIE ZIELONYCH ŚCIAN

Zielone ściany realizujemy w oparciu
o nasz autorski system filcowy.


System filcowy jest bardzo podobny do tego, co rośliny znajdują w naturze i jest to jego niewątpliwa przewaga nad systemami wykorzystującymi plastikowe moduły lub kombinację filcu i plastiku. Gatunki dedykowane uprawie wertykalnej to głównie pnącza, wspinające się ku górze po drzewach.

 

Filc pozwala im na to - korzenie mogą swobodnie przerastać matę tworząc zdrową, zwartą zieleń ściany. Oddychające maty nie ograniczają bryły korzeniowej, a lekki substrat użyty do sadzenia roślin zapewnia dobre warunki wodno-powietrze korzeniom, co jest zupełnie ingnorowane w założeniach z modułów plastikowych. Nie tylko pnącza będą czuły się doskonale w takich warunkach.

 

Dobrze skonstruowany system filcowy zintegrowany z systemem nawadniającym uzupełnonym o dobry sterownik, to idealne warunki uprawowe dla większości gatunków. 

System filcowy Garden Plus to specjalnie dobrana kombinacja warstw, rośliny kochają się po nim wspinać i pobierać z niego wodę. 

System, w którym wykonujemy obecnie ściany powstał w oparciu o doświadczenia w uprawie wertykalnej oraz o liczne renowacje i serwisy ścian w innych systemach.

Opracowany system pozwala na pobieranie przez rośliny tyle wody, ile im potrzeba. Nie posiada zbiorników i magazynów wody. Systemy ze zbiornikiem wody wymagają o wiele więcej zabiegów pielęgnacyjnych, łatwiej je "przelać", trudno zachować stałą równowagę, która jest kluczowa dla długotrwałych i pożądanych efektów. 

 

bottom of page